พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th