พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตรท่ี่ย้ายเข้ารับตำแหน่ง ย้ายออกจากตำแหน่ง และสับเปลี่ยนตำแหน่ง ในวาระ ต.ค.60 ณ บริเวณหน้าห้อง ผบ.รร.นร. อาคาร บก.รร.นร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th