พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ให้การต้อนรับ ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ และคณะนักเรียน รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น (ญป.) จำนวน 6 นาย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม รร.นร. ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยสามเหล่าทัพ ระหว่างไทย และ ญป. ณ ห้องรับรอง 2 บก.รร.นร. เมื่อ 25 ต.ค.59 โอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าหอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. ด้วย

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th