พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค ผบ.รร.นร. นำข้าราชการ นักเรียนนายเรือ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นร. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รร.นร. เมื่อ 23 ต.ค.59

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th