รร.นร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. ณ หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด รร.นร. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th