พล.ร.ท.ชัชชัย  โพธิพรรค ผบ.รร.นร. นำกำลังพลของ รร.นร. กราบนมัสการ พระอธิการเล็ก เจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง ในโอกาสที่นำกำลังพลของ รร.นร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. ครบ 111 ปี และวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 20 พ.ย.60 โดยการพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระอุโบสถ เมรุ และศาลากลางเปรียญ วัดบางนางเกรง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เวลา 1330 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th