พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา เรื่อง "ปฐมนิเทศ ครู-อาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ครู-อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ ให้มีความพร้อมที่จัดการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนนายเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th