พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ นาย ณ ห้องพุทธนาวี ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th