พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ บรรยาย เรื่อง"กระบวนการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และการมุ่งสู่ Professional Navy ตามเป้าประสงค์ปี ๒๕๖๗ ให้กับข้าราชการและนักเรียนนายเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔๐๐

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th