รร.นร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.นร. ในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59 ระหว่างเวลา 0700-1200 ณ หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงหระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด รร.นร. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2449 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ รร.นร รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศิษย์เก่า ของ รร.นร. ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th