รการปฏิบัติการข่าวสารในการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติตาม นโยบาย ผบ.ทร.

“การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่ายๆ” :: อ่านรายละเอียด

“ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ” :: อ่านรายละเอียด
“การประเมินผลไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและไม่ยุ่งยาก” :: อ่านรายละเอียด
“เรื่องง่าย ๆ ในการจัดทํา Check List ของกระบวนการหลัก” :: อ่านรายละเอียด

 

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th