โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย 5 ส. เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th