จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต “The Legends of Samutprakan” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายรัฐบาล และบอกเล่าตำนานของเมืองสมุทรปราการ ที่หลายคนอาจไม่รู้ ผ่าน สื่อมัลติมีเดีย และบทเพลงไพเราะจากวงดนตรี “สามสมอ” ของโรงเรียนนายเรือ และมีนักร้องมาร่วมงานมากมาย งานจัดในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th