พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 - 5 ณ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียน 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th