พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร เดินทางมาส่ง หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการออกเรือเพื่อทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 บน เรือหลวงบางปะกง ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ และมอบหมายให้ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รอง ผบ.รร.นร. เป็นเป็นผู้แทนไปส่ง มฝ.นนร. บน เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และเรือหลวงปัตตานี ที่ อจปร.อร. เวลา 0800 น. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th