พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง(เสธ.รร.นร.) เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ ลานสวนสนาม รร.นร. เวลา 0815 น. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th