นักเรียนนายเรือทุกชั้นปีเข้ารับการฝึกทบทวน การฝึกปฏิบัติวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ณ ห้องเรียนรวมอาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th