พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์(รอง ผบ.รร.นร.) เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ ลานสวนสนาม รร.นร. เวลา 0810 น. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 -2017- All Rights Reserved - www.rtna.ac.th