ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ รับการตรวจราชการจาก กรมจเรทหารเรือ โดยมี น.อ.ตนัย ภู่รอด รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th