พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดโรงเรียนนายเรือ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องพุทธนาวี โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th