พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th