พล.ร.อ.พงษ์เทพ   หนูเทพ  องคมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างการเป็นผู้นำด้วยหลักคุณธรรม ให้กับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวน 365 นาย ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 -2017- All Rights Reserved - www.rtna.ac.th