พล.ร.ต.สายัณห์ ไอยรารัตน์ รอง ผบ.รร.นร. เป็นประธานในการกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th