การบรรยายพิเศษ เรื่อง การคิดเชิงสร้างสรรค์(Creative Thnking) โดย ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ณ ห้องบรรยาย ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th