พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th