พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์ รอง ผบ.รร.นร. ผู้แทน ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อ 3 ก.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th