พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในการต้อนรับคณะนายทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ในการมาเยี่ยมชมดูงานโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th