พลเรือตรี สันติ เปาอินทร รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th