นักเรียนนายเรือฝึกการเดินเรือในร่องน้ำเจ้าพระยา และนำเรือเทียบออกจากเทียบ ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th