การอบรมเรื่องการจัดระบบงาน Outlook กองทัพเรือ โดย คณะวิทยากรจาก สสท.ทร. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th