พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการโดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำการเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เหล่าผู้กล้าวีรชนกองทัพเรือ ที่ยอมเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของประเทศชาติและอธิปไตยของชาติไทย เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th