โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ และ Workshop หลากหลาย ให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th