การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th