กองพันนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ 1 ใน 12 กองพัน กองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สอ.รฝ. สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th