โรงเรียนนายเรือจัดงานโครงการส่งเสริมงานวิจัย ครู-อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. และ นนร. โดยมีกิจกรรมสาธิตผลงานวิจัย จาก สวพ.ทร. และการเสวนาทางวิชาการด้านงานวิจัย ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th