โรงเรียนนายเรือจัดงานราตรีสามสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความรู้จักกันระหว่างพี่น้อง รวมถึงญาติของนักเรียนนายเรือ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายหลังจากการฝึกตลอดทั้งปี บริเวณ ลานประวัติศาสตร์ 100 ปี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th