พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ นำนักเรียนนายเรือและกำลังพลโรงเรียนนายเรือ รับฟังการบรรยายการจัดกิจกรรม ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 2 และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง จากคณะกรรมการไตรกีฬานาวีฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th