กองพลศึกษา กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล โรงเรียนนายเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th