ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. จัดการอบรมและแนะนำวิธีการใช้งาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร. และระบบ outlook ทร. มาประยุกต์ใช้กับหน่วยต่างๆ ใน รร.นร. ณ ห้อง Smart Classroom กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th