การฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th