รร.นร. ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.) และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) จัดโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ 26 ระหว่าง 15 – 17 ธ.ค.60  ณ รร.บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ โดยทำการบูรณะและจัดซ่อมแซมอาคารโรงเรียน จัดโครงการสอนสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กนักเรียน การตรวจสุขภาพ การวัดอัตราการเจริญเติบโต วัดความสมบูรณ์ของเด็กนักเรียน และส่งเสริมข้อมูลการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน อันเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th