พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ กรุณาให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ในการจัดอบรมนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธ.ค.2560 ณ ห้องบรรยายรวมชั้น 5 อาคารเรียน 6 เมื่อ 12 ธ.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th