นักเรียนนายเรือร่วมเป็นกำลังพลหน่วยพระราชทานจิตอาสา ทร. ในงานกิจกรรมถวายพระราขกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th