พล.ร.ต.สุภชิต  นาวีสุรพล  หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และประธานกรรมการสอบความรู้ ฯ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสอบความรู้ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th