นักเรียนนายเรือฝึกการเดินเรือในร่องน้ำเจ้าพระยา เส้นทาง โรงเรียนนายเรือ-กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยเรือฝึก รร.นร.6 ตามนโยบาย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติราชการสนับสนุนการดูแลประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค.59

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th