น.ท.หญิง Nadia Piercy (ทอ.)ผู้ช่วยฑูตทหาร ฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ณ ห้องรับรอง 2 บก.รร.นร. เมื่อวันพุธที่ 21 ธ.ค.59 เวลา 0845 น. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการศึกษาของ นนร. โดยมี พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. นำชมสถานที่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเรียนการสอน นนร. การใช้งาน Bridge Simulator ห้องฉายดาว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ณ หอดาราศาสตร์ ในการนี้ รร.นร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ช่วยฑูตทหาร ฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ ณ อาคารสโมสรสัญญาบัตร รร.นร.ด้วย

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th