คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชศรีมา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี และลานประวัติศาสตร์ 100 ปี ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th