พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบความรู้ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th