พลเรือโท สุชา  เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ด้วยการร่วมซื้อมังคุดคัดเกรดดี เพื่อการบริโภค ให้กำลังพลในสังกัดโรงเรียนนาย เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 "ราชนาวี เปิดหน่วยช่วยชาวสวน" โดย โรงเรียนนายเรือ ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกช่องทางในการบรรเทาความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้นกับชาวสวนมังคุดในขณะนี้จากสถานการณ์ราคามังคุดในประเทศมีราคาตกต่ำ เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดเป็นอย่างมาก

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th