พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ โดย นนร.ชั้นปีที่ 3 เดินไปรับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหมู่รบ ณ นย., นนร.ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปรับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ ณ นสร.กร. และ นนร.ชั้นปีที่ 1,2 และ 5 เดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ฐท.สส. โดยมี ร.ล.อ่างทอง และ ร.ล.สุรินทร์ เป็นเรือฝึก ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th